امروزه باكتريها مقاوم شده و پاسخ كمتري به آنتي بيوتيكها( داروهاي مؤثر بر رشد ميكروبها) دارد اين ميكروبهاي مقاوم بسرعت در اعضاي خانواده ، همكلاسيها و همكاران گسترش يافته و جامعه را بايك بيماري عفوني شديد از نظر درمان و پرهزينه از نظر قيمت روبرو مي سازد. بهمين علت مقاومت آنتي بيوتيكها يك مشكل در حال گسترش جهاني است. عامل اوليه مقاومت آنتي بيوتيكها استفاده غيرصحيح و مكرر از آنتي بيوتيكها است.

مهمترين راه جلوگيري از ايجاد مقاومت آنتي بيوتيكي كاهش استفاده از آنتي بيوتيكها در موارد غيرضروري است.

خطرات  ايجاد مقاومت آنتي بيوتيكي چيست؟

در صورتيكه آنتي بيوتيكها بي رويه استفاده شوند ميتوانند سبب:

  1. طولاني شدن دوره بيماريها و متعاقباً طولاني شدن مدت بستري بيماران گردند.
  2. نياز به ويزيت هاي مكرر پزشكان افزايش يابد.
  3. نياز به استفاده از آنتي بيوتيكهاي گرانقيمت افزايش يافته و درمان يك بيماري ساده هزينه بسيار زيادي را به  افراد وارد مي نمايد.
  4. سبب مرگ و مير بيشتر بيماران ، ناتواني هاي آنها و رنج و عذاب بيشتر آنها مي گردد.

متأسفانه ديده شده كه پزشكان در 62% موارد اقدام به تجويز آنتي بيوتيك ها مي كنند و اين درحاليست كه آنها احساس مي كنند خانواده مصر به تجويز آنتي بيوتيك بوده است.

توصيه شده است كه ميتوان با نظارت مراقبتهاي سرپايي تعداد آنتي بيوتيكهاي تجويز شده براي بيماران و دفعات مراجعه به پزشكان را كاهش داد.( در مورد عفونتهاي تنفسي فوقاني و اوتیت مديا)

سالانه 1/1 بيليون دلار صرف تجويز آنتي بيوتيكهاي بي رویه و بي فايده جهت عفونتهاي ويروسي در بزرگسالان  مي شود با يك ارزيابي هوشمندانه ميتوان تجويز آنتي بيوتيكهارا تا 25% كاهش داد.

چگونه ميتوان از ايجاد مقاومت آنتي بيوتيكي جلوگيري نمود؟

بايد دانست آنتي بيوتيكها اگر چه در درمان عفونتها بعنوان داروهاي معجزه گر هستند ولي هيچگاه در درمان سرماخوردگي ، آنفلوانزا يا سرفه مؤثر نيستند چون عامل اين علائم در اكثريت موارد ويروس ها هستند.

 

 راهكارهاي پيشگيري از مقاومت آنتي بيوتيكي چيست؟

1-   از پزشكان در مورد اينكه آيا آنتي بيوتيك لازم است يا خير سوال نمائيد.

2-   آيا راههاي ديگري غير از مصرف آنتي بيوتيك جهت بهبود سريعتر علائم وجوددارد يا خير

3-   از مصرف آنتي بيوتيك در سرماخوردگي يا آنفلوانزا جلوگيري نمائيد.

4-   هيچگاه آنتي بيوتيكي را براي دوز بيماري احتمالي بعدي نگه نداريد. وقتي كه دوره درمان شما به پايان رسيد آنتي بيوتيك باقيمانده را دور بيندازيد.

5-   آنتي بيوتيك را دقيقاً طبق توصيه پزشكتان ( با همان دوز) استفاده نمائيد دفعات مصرف را كم نكنيد. حتي ا گر  احساس بهبودي مي كنيد كامل دوره را به پايان برسانيد. در صورتيكه دوره درمان را ناقص سپري كنيد بعضي باكتريها باقيمانده مجدداً رشد خواهند نمود.

6-   آنتي بيوتيكي كه براي بيمار  ديگر تجويز شده را مصرف نكنيد. آنتي بيوتيك ديگران ممكن است براي بيماري شما خطرناك باشد.

7-   خوردن آنتي بيوتيك غلط باعث تأخير در بهبود شما و اجازه رشد و تكثير به باكتريها را ميدهد.

8-   وقتي پزشك شما در مورد اينكه شما عفونت باكتريايي نداريد توضيح داد در مورد بهبود علائمتان از ايشان سوال نمائيد و هيچگاه مصر به مصرف آنتي بيوتيك نباشيد.

پزشكان چگونه ميتوانند از گسترش مقاومت آنتي بيوتيكي جلوگيري نمايند؟

1-   پزشك در مواردي كه آنتي بيوتيك به بيمار كمك مي نمايد آنرا تجويز نمايد.

2-   پزشك بايد فقط از آنتي بيوتيكي كه بر روي عامل بيماريزا مؤثر است استفاده نمايد.

3-   آنتي بيوتيك تجويز شده بايد براساس دوز مناسب و دوره درمان معين استفاده گردد.

4-   در عفونتهاي ويروسي نظير سرماخوردگي ، آنفلوانزا، اكثر موارد برونشيتها، گلودرد ها بجز نوع استرپتوكوكي ، بعضي عفونتهاي گوشي نياز به تجويز آنتي بيوتيك نيست.