برای ناشتایی صبحگاهی از شب قبل، یک شام معمول بخورید و صبح روز بعد برای انجام آزمایش، ناشتا به آزمایشگاه مراجعه نمایید. شایان ذکر است نوشیدن آب بلامانع است. در بزرگسالان، برای تست‌هایی مانند قند به حداقل 8 ساعت و تست چربی و کلسترول به 12 ساعت ناشتایی نیاز است. در کودکان زیر 3 سال برای تست‌های فوق به ناشتایی کمتری (در حدود 4-3 ساعت) نیاز است.

راهنمای تهیه نمونه ادرار جهت کشت و آنالیز:

بهتر است نمونه ادرار اول صبح که حداقل 8 ساعت در مثانه مانده و تغلیظ شده است، مورد آزمایش قرارگیرد، در غیر این صورت می‌توان از نمونه ادرار تصادفی (نمونه ای که شرایط خاص و زمان مشخصی برای جمع آوری آن اهمیت ندارد) جهت بررسی و کشت استفاده نمود. در مواردی که باید آزمایش کشت ادرار انجام شود، حداقل 48-72 ساعت قبل از انجام آزمایش نباید آنتی بیوتیک مصرف شده باشد. در مواردی که رعایت این مطلب مقدور نیست باید به پزشک مرکز اطلاع داده شود. پس از نمونه گیری، باید هرچه سریعتر و حداکثر ظرف مدت 2 ساعت نمونه ادرار را به آزمایشگاه انتقال داد.

دستورالعمل جمع آوري نمونه ادرار در خانم ها جهت كشت ادرار:

 1. بهترين نمونه جهت تشخيص عفونت هاي ادرار، نخستين نمونه ادرار صبحگاهي است.
 2. پيش ازانجام آزمايش از نوشيدن مقادير زياد مايعات و آب اجتناب نماييد.
 3. دستهاي خود را كاملأ با آب و صابون به خوبي شسته و خشك نماييد.
 4. اطراف چين هاي پوستي دستگاه تناسلي و پيشابراه را از جلو به عقب با آب شسته و سپس با دستمال كاغذي خشك و تميز كنيد.
 5. درب ظرف كشت ادرار را با احتياط باز كنيد، تحت هيچ عنوان دست هاي شما نبايد با سطح داخلي ظرف ادرار يا درب آن تماس پيدا كند.
 6. پس از اينكه جريان ادرار شروع شد، قسمت اوليه ادرار (2 ثانيه اول) را دور ريخته و بقيه ادرار را (با حجم 30 ميلي ليتر، حداقل نصف ظرف) جمع آوری كنيد.
 7. درب ظرف رابسته و در محل مخصوص نمونه ادرار در آزمایشگاه قرار دهید.
 8. نمونه لازم است تا به سرعت به آزمايشگاه منتقل شده و قبل از آن در جاي خنك نگهداري شود.

دستورالعمل جمع آوري نمونه ادرار در آقایان جهت كشت ادرار:

 1. بهترین نمونه جهت تشخیص عفونت های ادراری، نخستین نمونه ادرار صبحگاهی است.
 2. پیش از انجام آزمایش از نوشیدن مقادیر زیاد مایعات و آب اجتناب نمایید.
 3. دستهای خود را کاملا با آب و صابون به خوبی شسته و خشک نمایید.
 4. سر آلت را با آب شسته و با یک دستمال یکبار مصرف خشک و تمیز نمایید.
 5. درب ظرف را با احتیاط باز کنید، تحت هیچ عنوان دستهای شما و سر آلت نباید با سطح داخلی ظرف تماس پیدا کند.
 6. پس از اینکه جریان ادرار شروع شد، قسمت اولیه ادرار (2 ثانیه ی اول) را دور ریخته و بقیه ادرار را (با حجم30 میلی لیتر، حداقل نصف ظرف) جمع آوری کنید.