پرستاري در سرطان شامل بخش وسيعي است، زيرا اين بيماري به سن يا جنس خاصي اختصاص ندارد. در ضمن، قسمتهاي مختلف بدن ممكن است به اين بيماري مبتلا شوند. محدوده خاصي نيز براي مراقبت از بيمار وجود ندارد. بيمار ممكن است در خانه، بيمارستان، جامعه يا مراكز نوتواني باشد.
همان طور كه همه مي دانند، كلمه سرطان در جامعه ما با درد و رنج و ناراحتي و مرگ تداعي مي شود. با توجه به اين معناست كه پرستار در مراقبت از اين بيماران مسئولتيت زيادي دارد. او بايد بيمار و اقوام و اطرافيان او را مورد حمايت قرار دهد و نيازهاي فيزيكي، رواني، اجتماعي و فرهنگي و بحرانهاي احساسي بيمار را درك كند. در ضمن بايد در تمام اين مدت، استانداردهاي مراقبت صحيح از بيمار سرطاني را در نظر داشته باشد.

سرطان از مهم‌ترين عوامل مرگ و مير ناشي از بيماري‌ها در کشور بوده و سالانه هزينه قابل توجهي به خانواده‌ها و نظام سلامت کشور تحميل مي‌کند که بايستي اقدامات لازم در کنترل همه جانبه و موثر در سرطان تدوين و عملياتي شود. در برنامه جامع ملي کنترل سرطان به چهار برنامه اصلي شامل، پيشگيري اوليه، تشخيص زودهنگام، تشخيص و درمان بيماري و همچنين مراقبت هاي حمايتي و تسکيني تقسيم بندي مي شود که در حال حاضر عمده منابع مالي در حوزه تشخيص و درمان سرطان صرف شده و ساير مراحل از جمله پيشگيري، تشخيص زودهنگام و مراقبت هاي تسکيني مغفول مانده است.

يکي از چالش هاي اساسي که در نظام سلامت وجود دارد و کمتر کسي به آن توجه مي کند، توجه به بيماران صعب العلاج مي باشد که همواره با مشکلات عديده و جدي مواجه بوده و هستند. توجه به مشکلاتي که به صورت همه جانبه نه تنها به بيمار وارد مي شود بلکه خانواده آن بيمار را تحت الشعاع قرار مي دهد و سعي در مرتفع کردن آن مشکلات و مراقبت هاي حمايتي و تسکيني طرحي بود که در سال 1389 تدوين و عملياتي شد.

هزينه‌هاي درمان و جلوگيري از گسترش سرطان به‌ حدي است که درآمد خانواده‌ها توان لازم براي تامين آنرا ندارد و ممکن است ظرف چند ماه حتي تمام دارايي‌هاي آن خانواده براي مقابله با سرطان از بين برود. تحت اين شرايط مي‌توان آسيب‌هاي اقتصادي ناشي از اين پديده را در کشورهاي کم درآمد يا با درآمد متوسط که توزيع درآمد در آنها نيز مناسب نيست با شدت بيشتري ارزيابي کرد. اگرچه سرطان هزينه‌هاي اجتماعي و روحي رواني زيادي براي يک خانواده دارد که نمي‌توان آن را با پول اندازه‌گيري کرد؛ اما هزينه‌هاي مالي اين بيماري در کنار ساير زيان‌ها بر بدنه اقتصادي خانواده زيان هايي وارد مي‌کند. سرطان پر هزينه ترين بيماري در دنياي امروز است که هزينه‌هاي اقتصادي آن از تمامي بيماري‌هاي حال حاضر در دنيا بيشتر است. براي مثال ايالات متحده آمريکا داراي بيشترين هزينه در زمينه صدمات ناشي از سرطان در سيستم اقتصادي است. سهم اين هزينه‌ها از توليد ناخالص اين کشور 1/73 درصد برآورد شده است.