شما نبايد با يک کودک همانگونه رفتار کنيد که با يک فرد بالغ رفتار مي کنيد،

کودکی که دکتر برای او تزریق تجویز می کند، بعید است كه قبل از آن ساكت بماند. شما می‌توانید پریشانی كودكتان را پیش‌بینی كنید و قدم‌هایی را برای كاهش دادن آن بردارید.
شاید مهمترین چیزی كه شما می‌توانید انجام دهید حفظ آرامش و خودداری است. اگر چه بچه‌ها نمی‌توانند صحبت كنند، آنها احساس ترس و اضطراب دارند، بخصوص در والدین آنها.ترس و اضطراب شما به كودك شما عدم امنیت و ترس را القا می‌كند.اگر شما احساس می‌كنید كه خودتان مضطرب شده اید، نفس‌های عمیق بكشید و ماهیچه‌های خود را شل نگه دارید.

دیگرراهبردها(استراتژی‌ها)شامل:
1.یك شیئ ساكت كننده و آشنا با خود بیاورید. یك چیز مورد علاقه بچه شما یا پتو كه به عنوان یك چیز راحت كننده و حواس پرت كننده باشد.

2.كودك خود را در خلال تزریق نگه دارید و با او صحبت كنید. كودك خود را با در آغوش گرفتن و بغل كردن آرامش دهید. صدای شما حتی می‌تواند كمك به كودك شما برای احساس امنیت كند، بنابراین به نرمی‌نغمه آشنا سر دهید یا در گوشی كلمات قوت قلب دهنده بگویید.

3.دادن شیشه و پستانك.

مهیا كردن كودكان بزرگتر برای تزریقات
1.زمانی كه كودك می‌تواند حرف بزند، شما می‌توانید شرح دهید كه چگونه تزریقات آنها را محافظت می‌كند.چون تزریقات ازار می‌رساند كودكان چنین می‌پندارند كه پر گزند است و حتی یك شكل تنبیه است. كودك خود را متقاعد به فهم این كنید كه تزریقات تنها راه گرفتن برخی داروها درون بدن است كه پیگیری از بیماری می‌كند.هر گز به كودك خود اجازه ندهید كه در باره راه‌های نگرفتن یك تزریق صحبت كند.

2.صادق باشید و به بچه خود بگویید كه تزریق احتمالا آزار می‌رساند. درد را تشبیه كنید به گزش یك حشره، . تایید كنید كه شاید چند ثانیه كم طول بكشد.

3.بچه‌هایی كه می‌دانند كه آنها برای گرفتن یك تزریق می‌روند بهتر كار می‌كنند تا آنهایی كه به آنها قبلا گفته نشده است. تا روز ملاقات صبر كنید و از تزریق نام ببرید.اگر شما روزهای قبل از واقعه آن را به میان آورید، فرزند شما ممكن است بسیار نگران شود در مورد آن. حتی صحیح تر آن است كه قبل از اینكه به مطب دكتر بروید او را در اطلاعات مشاركت دهید.

4.اگر شما به بچه خود قول دهید كه تزریقی در كار نخواهد بود و بعد خبر شود در خلال ملاقات با پزشك كه یكی لازم است، شما یك تعارض ایجاد كرده اید. بجای آن بگویید،” دكتر به ما خواهد گفت، ولی من آگاه از اینكه تزریقی مورد نیاز باشد نیستم”.


شیوه‌های حواس پرتی

ـ خواندن با صدای بلند، صحبت كردن یا تماشای ویدئو همگی برای حواس پرتی در اطاق انتظار خوب است.درست قبل از تزریق، شما از فرزند خود خواهش كنید كه:

_ یك نفس عمیق بكشد و آن را در خلال تزریق بیرون دهد. برخی از اولیا حتی یك صدا ساز كه در جشن‌ها استفاده می‌شود مهیا می‌كنند.

ـ با صدای بلند بشمارید در خلال تزریق- شما می‌توانید بگویید” وقتی كه تا 5 شمردی، تزریق تمام شده است.

_ دست خود را بفشارید به همان اندازه كه تزریق آزار می‌دهد.

گریه كردن خوب است
اغلب بچه بعد از تزریقات گریه می‌كنند. این راه آنها برای ارتباط با آن است. بنابر این فرزند خود را وادار نكنید كه احساس بدی در مورد گریه داشته باشد.بعد از تزریق، فرزند خود را تحسین كنید و بگویید:     ” شما واقعا كار خوبی انجام دادید” شما حتی ممكن است كار بخصوصی را انجام دهید با بچه خود به عنوان یك پاداش برای رفتار خوب در مطب پزشك.