مرکز خدمات پزشکی و پرستاری سرمنزل سلامت با استفاده از زیر ساخت های تماما نرم افزاری اقدام براه اندازی سیستم یکپارچه اطلاعاتی

نموده است باین صورت که  تمامی اطلاعات و سوابق شما مشترک گرامی در سیستم های نرم افزاری

ما جهت سرعت در تصمیم گیری و ارائه خدمات ثبت می شود و ما کمک می کند سرعت در پاسخگویی

درخواست های بحق شما را داشته باشیم.

مراکز و موسسه های پرستاری که در این امر مشغول به کار بوده اند همیشه به دنبال راهکاری به جهت

افزایش رضایت مندی مشترکین تلاش کرده اند استفاده رویکرد نوین استفاده از سیستم های یکپارچه سازی اطلاعات

مرکز سرمنزل سلامت  را از این نظر متمایز کرده است به طوری که از ابتدای فعالیت خود تصمیم به راه اندازی سیستم های

نوین ارائه خدمات مطلوب نموده است.

روند پاسخگویی به مسائل احتمالی پیش آمده در مرکز بسیار ساده و روان است به صورتی که شما در صورت وجود

هر گونه مشکل احتمالی می توانید با ما تماس بگیرید سوالات و تماس شما در همان لحظه پاسخ داده می شود.