کاتتر ادراری یا سوند ادراری

لوله باریک، توخالی و انعطاف پذیری است که برای جمع‌آوری ادرار، درون مثانه قرار داده می‌شود. به پروسه گذاشتن این لوله در علم پزشکی کاتتراسیون یاسونداژ می‌گویند.

موارد مصرف اصلی سُند ادراری زمانی است که به هر دلیل تخلیه ادرار به شکل مناسب صورت نمی‌گیرد. کاتتر ادراری ممکن است برای مدت کوتاهی پس از جراحی هنگامی که فرد نمی‌تواند به توالت برود مورد استفاده قرار گیرد، یا هنگامی وجود یک بیماری یا جراحت ایجاب کند برای درازمدت به کار گرفته شود.

  1. گرفتن نمونه ادرار استریل (به خصوص در خانمی که پریود می‌باشد)
  2. اندازه‌گیری میزان باقی‌مانده ادرار در مثانه بعد از عمل دفع
  3. مورد استفاده برای بیماری که بی‌اختیاری دارد.
  4. قبل و بعد از عمل جراحی
  5. تخلیه مثانه قبل از انجام آزمایشی خاص