تراكئوستومي چيست؟
به گذاشتن يك لوله در تراشه از طريق يك برش جراحيروي تراشه را تراكئوستومي مي گويند.

در چه بيماري عمل تراكئوستومي انجام مي شود؟

1. انسداد راه هاي هوايي فوقاني، جسم خارجي و تورم.
2. وابستگي به دستگاه ونتيلاتور.
3. عدم توانايي در حفظ راه هاي هوايي و يا ترشحاتشفاف.

مراقبت هاي لازم از تراكئوستومي:
هر لوله تراكئوستومي داراي يك زائده بادكنك مانند استكه بر روي لوله تراكئوستومي قرار دارد و همراه لوله واردناي بيمار مي شود. كاف از طريق سرنگ قابل پروخالي شدناست كه باعث فيكس شدن كاف در ناي و جلوگيري ازپريدن ذرات مواد غذايي به داخل ناي مي شود.در صورت پر شدن بيش از حد كاف امكان آسيب رسيدن بهناي وجود دارد بنابراين در روز چندين بار به مدت 10 دقيقهقبل از گاواژ يا غذا خوردن بيمار كاف را خالي و سپس مجدداًپر كنيد. در اين زمان حضور يك فرد در كنار بيمارالزاميست.

چگونگي مراقبت از محل زخم تراكئوستومي:
هر روز مقداري ترشحات در اطراف برش تراكئوستومي جمعمي شود كه مستعد عفونت خواهد بود كه لازم است روزانهشستشو و پانسمان شود. براي اينكار ابتدا دست ها را با آب وصابون بشوئيد و 5 تا 10 سي سي از سرم نرمال سالين را باسرنگ كشيده و اطراف تراكئوستومي را شسته و بعد با گازاستريل آن را خشك مي كنيم و سپس يك گاز وازلين را دراطراف تراكئوستومي قرار داده و با گاز غير استريل پانسمان كنيد.

-توجه داشته باشيد كه هرگز جهت ضد عفوني از بتاديناستفاده نمي كنيم زيرا احتمال آسيب به پوست وجود دارد.در صورتيكه در اطراف زخم ترشحات زرد رنگ يا دردو تورم و قرمزي همراه با تب با بدون تب بود بايد فوراً به پزشك اطلاع داده شود.

در اطراف لوله تراكئوستومي نبايد ترشحات غذايي وجودداشته باشد.در بيماراني كه تراكئوستومي دارند جهت خارج كردنترشحات نياز به ساكشن كردن مي باشد. جهت اين روش نياز به دستگاه ساكشن (سوند ساكشن يكبار مصرف به رنگسبز مي باشد) سرم نرمال سالين و دستكش ميباشد.
20 ثانيه چند – قبل از ساكشن بيمار را تشويق كنيد تا 30 نفس آرام و عميق بكشد و قبل از ساكشن نمودن حتماً دستها با آب شسته شود و نكات استريل حين ساكشن نمودن رعايت شود.

استفاده از يك مرطوب كننده جهت راحتي بيمار و پيشگيري از سفت شدن ترشحات توصيه مي شود.
بيمار از آب و هواي خيلي گرم يا سرد پرهيز كند زيرا موجب تحريك ترشحات تراشه مي شود. از تماس با افراد دچار عفونت هاي تنفسي يا محرك هاي تنفسي (سيگار، گرد و غبار، پودر ها و …) اجتناب نمايد.
در صورت عدم منع مصرف روزانه حداقل 3 ليتر مايعات استفاده كند. (جهت رقيق شدن ترشحات)