بله ما هزینه کمتر نسبت تمامی مراکز ارائه خدمات و مراقبت های بالینی  دریافت می کنیم چرا؟

دلیل استفاده از زیر ساخت های نرم افزاری گسترده و کاهش نیروی انسانی دفتر مرکزی,کاهش هزینه های ما را بهمراه داشته است از این رو می توانیم خدمات خود را به نحو شایسته ای با هزینه ای بسیار کمتر از مراکز پرستاری در منزل ارائه کنیم.

لیست قیمت های ارائه خدمات ما هر ماه با توجه به شرایط مختلف به روز می شود و همچنین آیتم های جذاب بیشتری به جهت رضایت هر چه بیشتر شما اضافه خواهد شد.

شعار ما این است ، با ما تماس بگیرید خدمات ما را با دیگران مقایسه کنید و سپس تصمیم بگیرید…