مرکز خدمات پزشکی و پرستاری در منزل سرمنزل سلامت در راستای ارائه بهترین خدمات پرستاری، درمانی و مراقبتی از بیماران عزیز در بیمارستانها و منازل ایشان و همراهی و همدلی صمیمانه با بستگان بیماران تاسیس گردیده است. هدف کادر مجرب و با سابقه درخشان این مرکز جلب رضایت هموطنان نیازمند به خدمات بالینی است تا بیماران و سالمندان در کوتاه ترین زمان با حال عمومی خوب به جمع خانواده بازگردند.

بیمارانی که نیاز به سرویس ۲۴ ساعته مانیتورینگ قلبی و تنفسی دارند توسط تیم پرستاری در منزل متخصص بخش های ویژه تحت مراقبت شبانه روزی در منزل و یا اتاق خصوصی بیمارستانها قرار می گیرند.